972 102 616 info@s-ie.cat

Normativa GS1

Tots els nostres productes compleixen amb els estàndards de la normativa GS1.

 

Normativa GS1

L’estàndard GS1 és un llenguatge comú a nivell global. Té com a funció identificar, capturar i compartir informació de productes, localitzacions, unitats logístiques, actius, etc. D’aquesta manera, les diferents empreses poden parlar un mateix llenguatge, fent així molt més eficient la visibilitat en les cadenes de fabricació i logísitca.

Etiqueta RFID S-ie.cat

IDENTIFICAR

Permet una identificació única dels elements durant tota la cadena, des de la seva fabricació fins al consumidor final. Aquesta identificació pot ser de producte o d’unitats més grans.

Etiqueta RFID S-ie.cat

CAPTURAR

Les dades i informació s’emmagatzemen, i posteriorment capturen, en codis de barres o etiquetes RFID. També es permet incloure informació específica per a una correcta traçabilitat alimentària.

Etiqueta RFID S-ie.cat

COMPARTIR

Els estàndards GS1 fan possible que la informació del producte sigui tractada al llarg de tota la cadena gràcies a la identificació, captura de dades i posterior comunicació electrònica.

El codi de barres

Parts d’un codi de barres

El codi de barres disposa de dos elements: el codi i el símbol. El codi és l’assignació de caràcters numèrics o alfanumèrics que se li dona a un producte. El símbol és la representació gràfica d’aquest codi, pot ser en forma de barres o de codi QR. Aquest últim és una evolució en dues dimensions del codi de barres tradicional.

Per a què serveix un codi de barres?

El codi de barres és un identificador únic del producte. És una eina que permet operar a nivell logístic i comercial amb els diferents agents de la cadena de subministrament, tant clients com proveïdors.

Es pot utilitzar el mateix codi de barres per a tots els meus productes?

No, cada producte ha de tenir el seu propi codi per a complir amb una única identificació no ambigua i universal. A cada productes se’ls assignarà el seu codi GTIN, anteriorment conegut com a codi EAN.

Les botigues en línia també necessiten codis de barres per als seus productes?

Sí, de la mateixa manera que una botiga física necessita identificar els seus productes amb codis de barres, els comerços en línia també. S’haurà d’utilitzar el mateix identificador (codi GTIN) que s’utilitza per als productes físics. A més, molts marketplace requereixen disposar d’un codi de barres per a poder vendre els productes en la plataforma.

Tipus de codi de barres

EAN/UPC

Són els codis més utilitzats i comuns de trobar, ja que són els que apareixen impresos en els productes d’ús quotidià. Entre ells, el EAN-13 és el més conegut.

GS1 DataBar

Aquest tipus de codi és utilitzat especialment per a productes frescos, ja que també permet incorporar informació addicional com el lot, data de caducitat, pes, etc.

ITF-14

És el codi de barres més utilitzat en entorns logístics per a articles o agrupacions logístiques que no han de passar pel punt de venda. A més, és apte per a impressió sobre cartó ondulat.

GS1-128

El codi GS1-128 permet representar el GTIN i informació addicional important com a lot, dates, etc. D’aquesta manera es facilita el seguiment de traçabilitat al llarg de tota la cadena de subministrament.

GS1 Data Matrix

Aquest codi de barres de 2 dimensions, permet emmagatzemar gran quantitat d’informació. A més, tenen bona llegibilitat fins i tot quan s’imprimeixen en petites dimensions. S’utilitza en diversos sectors, però és molt utilitzat en el sector sanitari.

GS1 QR

Igual que els GS1 Data Matrix, aquests codi 2D també són fàcilment llegibles fins i tot quan la seva grandària és reduïda. És el codi de dues dimensions més utilitzat avui dia, ja que molts telèfons intel·ligents poden llegir-los i la seva funcionalitat ha estat més orientada al consumidor.