972 102 616 info@s-ie.cat

Zebra DNA

Zebra DNA: El software per a simplificar l'experiència dels dispositius Zebra DNA és un software dissenyat per a simplificar l’experiència de l’equip durant tota la vida útil dels dispositius Zebra. Els dispositius empresarials són, normalment, dispositius...

Integració i desenvolupament

Integració i desenvolupament En un sector tan extens com el de la integració i el desenvolupament en l’entorn empresarial, en la majoria d’ocasions no és fàcil lligar tots els caps a l’hora de trobar solucions en la identificació i etiquetatge. Podem...