972 102 616 info@s-ie.cat

Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i els dominis s-ie.eu, s-ie.cat i aidc.store pertanyen a Solucions d’Identificació i Etiquetatge, SL, amb domicili a Av. Lluís Companys, 61-63–Local L Edifici “El Rusc”, Vilablareix (Girona)(17180). El CIF de Solucions d’Identificació i Etiquetatge, SL és B55270417.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Solucions d’identificació i etiquetatge, SL o de terceres persones amb qui Solucions d’identificació i etiquetatge, SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Solucions d’identificació i etiquetatge, SL difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Solucions d’identificació i etiquetatge, SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Solucions d’identificació i etiquetatge, SL.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Solucions d’identificació i etiquetatge, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a s-ie.eu tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Solucions d’identificació i etiquetatge, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Solucions d’identificació i etiquetatge, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. Solucions d’identificació i etiquetatge, SL no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Solucions d’identificació i etiquetatge, SL.

PROTECCIÓ DE DADES

Consultar la nostra Política de privacitat.

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB S-IE.CAT i S-IE.EU

Queda autoritzada la creació d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà crear-se utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.