972 102 616 info@s-ie.cat

Captura de dades

La captura de dades és una tasca essencial per a les empreses. És necessari obtenir aquestes dades d’una manera eficient per a la seva posterior gestió. En S-IE oferim solucions a mesura dels nostres clients.

 

Solucions de captura de dades

El procés a seguir per a implantar la solució idònia de captura de dades és, en primer lloc, analitzar la problemàtica. Una vegada analitzada, estudiem el cas i aportem el nostre coneixement i experiència en el sector per a presentar la solució adequada i, finalment, implantar-la.

Lectors de codis de barres

Els escàners de codi de barres proporcionen agilitat per a l’entrada de dades automàtiques als sistemes d’informació.

Cal tenir en compte característiques com la connexió, la distància de lectura, les diferents tipologies de codis o els compostos, entre altres.

Terminals 

Disposem d’una gran gamma de terminals portàtils: terminals de grandària butxaca, dispositius manuals amb teclat complet alfanumèric, PDAs industrials, terminals amb empunyadura, etc.

També estan els terminals embarcables que permeten la captura i transmissió de dades des de vehicles, com per exemple carretons elevadors, camions o grues.

A més, també oferim solucions de software que garanteixen als nostres usuaris el màxim nivell de compatibilitat i obertura als estàndards industrials.

Informàtica industrial

La informàtica industrial es converteix en gairebé imprescindible en entorns en els quals cal integrar el camp industrial i la informàtica en processos de control i fabricació.