972 102 616 info@s-ie.cat

Captura de dades

La captura de dades per la seva posterior gestió són tasques essencials per les empreses. Per això, és necessari obtenir aquestes dades d’una forma eficient.
A S-IE oferim solucions a la mida dels nostres clients en aquest àmbit. Comencem per un anàlisi de la problemàtica, aportem el nostre coneixement i presentem la solució per finalment implantar-la, ja sigui a través de terminals embarcables, terminals portàtils, lectors de codis de barra o pc’s industrials.

Lectors de codis de barres

ls lectors de codis de barres ens proporcionen agilitat per a l’entrada de dades automàtics per als sistemes d’informació.

De connexió directa, inalàmbrics per bluetooth o RF, també em de tenir em compte la distància de lecturai les diferents tipologíes de codis de barra com els lineals GS1-128, compostos com Databar i QR o Datamatrix, cada vegada més presents.

 

Terminals portátils

L’oferta de la unitat de negoci de S-IE inclou des de terminals grandària butxaca fins a dispositius manuals amb teclat complet alfanumèric, PDAs industrials, terminals amb empunyadura, terminals embarcables i una àmplia gamma de solucions programari que garanteixen als nostres usuaris el màxim nivell de compatibilitat i obertura als estàndards industrials.

 

 

Terminals embarcables

Els terminals embarcables permeten la captura i transmissió de dades des de vehicles, com ara carretons elevadors, camions i grues, entre altres.

Demani un pressupost personalitzat

Informàtica industrial

La informàtica industrial es fa gairebé imprescindible en entorns en els quals cal integrar el camp industrial i la informàtica en processos de control i fabricació.

Demani un pressupost personalitzat.