972 102 616 info@s-ie.cat

Entorn sanitari: Dispositius Healthcare

L’entorn sanitari és un entorn delicat tant per les condicions d’higiene com per la gestió. Els fabricants de maquinari, així com els desenvolupadors de programari, són cada vegada més conscients de la singularitat de les necessitats del sector. En S-IE ens hem especialitzat per a fer d’aquestes solucions singulars un element clau per a millorar la producció.

Avantatges dels dispositius healthcare

1. Productivitat

La productivitat en l’entorn sanitari té un elevat component de dificultat. Això es deu al fet que el personal ha de combinar eficàcia i precaució, a causa de l’extrema importància del seu treball. En S-IE posem a la seva disposició tots els mecanismes necessaris perquè aquesta productivitat aquest acompanyada d’un entorn segur i estable. A més, els dispositius també ofereixen una connectivitat en temps real entre personal, intercanvi de dades i accés a la informació com a punt clau.

2. Hardware especialitzat

La higiene i seguretat dels pacients és la prioritat en l’entorn sanitari. El maquinari que s’utilitza en l’entorn ha d’estar preparat per a rentades i desinfeccions contínues. Els principals fabricants del sector preparen a consciència una àmplia gamma de maquinari adaptat a aquestes circumstàncies que, gràcies a la seva pel·lícula protectora, permet mantenir els equips en condicions higièniques òptimes. En S-IE, disposem de tot aquest maquinari per a mantenir el seu espai segur.

3. Etiquetes i consumibles

Des de bosses de sang a provetes, des d’etiquetes per a pacients a polseres. En l’entorn sanitari, tot ha d’anar perfectament etiquetat i registrat. Els nostres consumibles estan preparats per a adaptar-se a qualsevol necessitat de l’entorn, fins i tot si necessita treballar amb temperatures extremes, mantindrem la seva etiqueta amb la millor qualitat. Disposem d’etiquetes i ribbon específics per al sector, certificats pels principals fabricadors.

4. Gestió de dades

Gestionar dades en l’entorn sanitari ha de ser dinàmic i segur, sobretot segur. Perdre qualsevol dada pot comportar conseqüències catastròfiques. El nostre programari específic per a entorn sanitari unit a l’experiència dels nostres integradors, farà que les seves dades estiguin segures i siguin fàcils de manipular.

5. Gestió d’inventari

Els inventaris en el sector sanitari han de ser eficaços i dinàmics. El nostre software específic per a inventaris en el sector sanitari, combina eficàcia i precisió per a processar les dades de manera dinàmica i segura.

6. Assessorament

Tenim una àmplia experiència treballant en el sector. Des de la indústria farmacèutica fins a l’entorn sanitari i tracte amb el pacient, passant per laboratoris de recerca i producció.  Sabem el que l’entorn sanitari necessita, coneixem els punts mes crítics i tenim el programari mes avançat.

Hospitals més intel·ligents i connectats

Les organitzacions sanitàries tenen diversos reptes per davant per a poder oferir el millor dels serveis. Entre ells es troben la cura dels pacients, com a repte principal i més important, la visibilitat de l’inventari i els actius, els fluxos de treball i la falta de personal. Els líders del sector estan invertint en tecnologia que permeti mobilitzar equips, automatitzar els fluxos de treball i controlar la cadena de subministrament per a així facilitar el treball al personal sanitari i el servei als pacients.

Les perspectives per als pròxims anys per part dels executius dels hospitals són bastant altes. Un 80% desitja implementar sistemes de localització en temps real per a així poder automatitzar el màxim possible els fluxos de treball. El 60% té entre les seves cinc prioritats la millora de la transparència en la cadena de subministrament. I finalment, el 60% espera poder implementar dispositius mòbils per a tots els treballadors en els pròxims 5 anys.

30 de juny de 2022