972 102 616 info@s-ie.cat

Benvolgut client.

És a punt de sol·licitar un RMA per a la reparació d’un equip. Preguem llegeixi atentament les condicions de servei i, solament si està d’acord amb elles, continuï amb el procediment i prepari l’equip adequadament per al seu enviament.

Condicions del servei de reparació

No s’acceptaran expedicions sense RMA ni a ports deguts. En el cas que la marca admeti ports, se li faran arribar les etiquetes d’enviament generades per la marca.

– L’embalatge, enviament i lliurament són per compte i risc del CLIENT.

– El CLIENT enviarà la mercaderia, si és possible, en el seu embalatge original, identificada amb el corresponent document de RMA a l’exterior del paquet, de forma clarament visible, assumint la responsabilitat dels danys que el transport pogués ocasionar sobre l’equip, sobretot en cas de no utilitzar l’embalatge original.

– És recomanable enviar aquell material (programari, mostres etc.) que doni fe del problema.

– L’equip romandrà en dipòsit a S-IE mentre hi hagi situació d’impagament.

– Per tal d’evitar possibles pèrdues, no s’han d’adjuntar bateries, corretges, o altres accessoris, tret que se sospiti són els causants del problema.

Pressupost previ, pressupost de reparació i validesa del mateix

En el cas que disposem d’oferta prèvia de reparació per a l’equip indicat, rebrà un correu electrònic amb el cost de la reparació fixat pel fabricant abans de rebre el RMA. Aquesta oferta indica el preu de reparació de l’equip. És necessari retornar acceptada l’oferta per poder seguir amb el procés de la reparació.

-Una vegada revisat l’equip, si la reparació no s’ajusta a l’import de l’oferta prèvia, s’enviarà una actualització de la mateixa.

-Les ofertes prèvies mai inclouen el preu de capçals d’impressió ni de cap consumible.

– Si la garantia o el contracte de manteniment no cobreixen íntegrament la reparació, el nostre servei tècnic enviarà per correu electrònic un pressupost actualitzat o de renovació de l’equip, si fos recomanable.

– En cas de no rebre resposta d’acceptació o denegació, es faran, successivament, dues reclamacions més per correu electrònic. Si no hi ha resposta passats dos mesos des de la data del pressupost o comunicació, ambdues parts assumeixen que el CLIENT cedeix la titularitat de l’equip a S-IE, qui procedirà a desfer-se del mateix, seguint els requisits legals per a la seva eliminació sense que el CLIENT pugui reclamar per ell dret o responsabilitat alguna.

– Un pressupost ja emès i aprovat podrà sofrir alteracions en cas que una nova avaria s’identifiqui pel servei tècnic i no coincideixi amb la inicialment detectada. En aquest cas serà efectuat un nou pressupost que haurà de ser acceptat pel client abans de realitzar qualsevol reparació.

– En cas de no acceptació de l’oferta de reparació, es facturarà un import de servei fixat per cada fabricant, per l’elaboració d’aquest pressupost. Aquest import pot variar depenent del fabricant; s’indica en cada cas particular si continua amb la sol·licitud de RMA.

Garantia de servei

S-IE proporcionarà una garantia de 3 mesos en totes les reparacions dutes a terme pel servei tècnic autoritzat, des del dia d’aquesta reparació. No es contemplen en garantia de reparació, fallades posteriors no relatives a la causa original de la fallada, o causats per qualsevol altre motiu.

Devolució d’equip, enviament i embalatge

S-IE es reserva el dret de refer l’embalatge si no és l’adequat, repercutint aquestes despeses en la factura de reparació. S-IE no és responsable dels danys ocasionats pel transportista.

Responsabilitat del client

És responsabilitat completa del CLIENT disposar d’una còpia de seguretat de les DADES, CONFIGURACIONS i LLICÈNCIES que contingui l’equip que vagi a ser reparat, actualitzat o formatat, amb el risc de pèrdua de dades, configuració i llicències o casos similars.

– S-IE no es responsabilitza de la pèrdua o dany de dades del CLIENT com a conseqüència de l’ús de programari o maquinari danyat o en mal estat, o per la falta de còpies de seguretat, durant l’assistència.

– En cap circumstància S-IE serà responsable de danys directes o indirectes, incloent possibles pèrdues econòmiques per qualsevol actuació del nostre servei d’assistència tècnica.

– Durant i després de la prestació d’aquest servei, S-IE assegura la plena confidencialitat de totes les dades del CLIENT.

– Amb l’enviament de l’equip, ens autoritza a realitzar qualsevol funció d’esborrat, formatat o eliminació de dades necessària per a l’engegada i verificació del funcionament de l’equip.

Acceptació

Continuar implica acceptar les condicions d’ús.

CONTINUAR