972 102 616 info@s-ie.cat

Honeywell Mobility Edge: Gestiona els teus dispositius mòbils

Els sistemes de gestió de mobilitat, com Honeywell Mobility Edge, milloren la productivitat dels treballadors remots i de camp gràcies a la implantació de solucions de flux de treball en temps real. La infraestructura permet expedir amb confiança i seguretat les instruccions i rebre informació crítica sobre el negoci.

¿Qué es Honeywell Mobility Edge?

Honeywell Mobility Edge és la plataforma que et permetrà superar la complexitat del negoci en múltiples punts d’aplicació durant els pròxims anys. És una solució de chipset única, nascuda de l’associació entre Google, Qualcomm y Honeywell.

Honeywell va detectar que les empreses volien una plataforma unificada de maquinari i programari que permetés implementar de manera ràpida, obtenir un rendiment sòlid  i permetre adaptar-se a les necessitats canviants a cada moment. Mobility Edge va ser la resposta a la innovació i recerca, una plataforma unificada i dinàmica per a la informàtica mòbil.

La plataforma està composta per:

– Hardware comú (sistema en mòdul o SOM).

– Imatge de sistema operatiu comú compatible amb diverses generacions de Andorid.

– Ecosistema de software comú que inclou el programari de Honeywell i ISV.

– Missatges sobre els beneficis del manteniment i les actualitzacions del sistema operatiu: seguretat, addicions de característiques, pràctica d’esquena, enfocament de backporting, etc.

Aquests elements conjuntament minimitzen el cost, l’esforç i el risc de l’empresa. A més, permeten que els dispositius mòbils es puguin implementar en mans dels treballadors molt més ràpid i es maximitzi el ROI en estendre el cicle de vida d’aquests.

4 Raons per les quals triar Mobility Edge

 Honeywell Mobility Edge enfornta els desafiaments de recolzar les forces de treball mòbil. Aquesta plataforma ha estat dissenyada per a:

– Accelerar les implementacions de manera ràpida senzilla i a menor cost.

– Optimitzar el rendiment empresarial gràcies a la captura de dades més ràpides i les comunicacions més segures i millorades.

– Ampliar el cicle de vida, ja que el maquinari admet actualitzacions contínues del sistema operatiu.

– Enfortir la seguretat mantenint el dispositiu en les últimes versions del sistema operatiu i manteniment.

1. ACCELERAR LES IMPLEMENTACIONS

Honeywell Mobility Edge és la solució a les implementacions lentes i costoses. La plataforma comuna permet validar d’una vegada tots els dispositius mòbils, casos d’ús i programari per a després implementar-los en els diferents tipus de dispositius de manera ràpida, senzilla i de menor cost.

Quines eines ofereix Honeywell Mobility Edge per a la implementació de dispositius?

– Aprovisionador empresarial: Creació de codis de barres que contenen instruccions i ajustos que, mitjançant l’escaneig, permeten al treballador deixar el dispositiu llest eliminant així els errors mitjançant configuració manual.

– Assistent de configuració.

– Staging Hub: Permet veure tots els dispositius dins d’una xarxa i enviar paquets d’aplicacions i ajustos a cadascun d’ells.

– Aprovisionament segur: Gràcies a la utilització de mètodes criptogràfics que garanteixen una configuració segura i inalterable.

– Inscripció d’Android Zero-Touch: Permet implementar dispositius corporatius de manera massiva sense la necessitat de configurar manualment cadascun d’ells.

2. OPTIMITZAR EL RENDIMENT COMERCIAL

Operational Intelligence, inclòs en Mobility Edge, ajuda a evitar l’alt cost d’un dispositiu no disponible. Les eines que s’inclouen per a optimitzar el rendiment comercial són les següents:

– Eines de captura de dades: Els dispositius inclouen capacitats d’escaneig de codis de barres d’última generació.

– Ancoratge sense fil: Mantingues connectat als dispositius habilitats per a Bluetooth que avisa quan perd la connexió.

– Keypad Creator: Permet crear un teclat en la pantalla personalitzat específicament per a l’aplicació.

– Intercanvi de bateria en calent: Canvia la bateria sense necessitat de reiniciar el dispositiu, podent reprendre el treball en el punt on es va deixar.

– Paquet de client de software: Conjunt d’aplicacions comercials, juntament amb Honeywell Launcher i Enterprise *Browser, que inclouen un emulador de terminal intel·ligent per a la captura de dades i l’entrada als processos del servidor de back-end. A més, també permet controlar l’accés dels empleats sol a aplicacions i llocs web seleccionats.

– Intel·ligència operativa: Solució d’administració d’actius que ajuda a rastrejar, administrar, estandarditzar i optimitzar tots els dispositius mòbils.

3. AMPLIAR EL CICLE DE VIDA

Mobility Edge cobreix la necessitat de prolongar la vida útil dels dispositius mòbils i obtenir el retorn complet de la inversió en solucions. Com s’aconsegueix ampliar el cicle de vida dels dispositius?

– Suport de seguretat a través d’Android 13/T: En col·laborar amb Google i Qualcomm brinda una garantia de compatibilitat i suport fins a Android 13/T, convertint-se així en el cicle de vida més llarg de dispositius mòbils.

– Actualitzacions de seguretat esteses d’Android: Honeywell àmplia el suport del sistema operatiu, proporcionant pegats de seguretat durant 5 anys més.

– Optimitzador de bateria: Proporciona informació sobre l’estat actual de bateria i de càrrega.

– Dispositius compatibles amb SOM de pròxima generació: Permet reduir el cost d’actualització en aprofitar els perifèrics existents i minimitzant la capacitació de l’usuari en actualitzar sistemes.

– Autodiagnòstic: Permet als usuaris identificar i diagnosticar problemes bàsics del dispositiu.

– Programa recomanat de Android Enterprise: Els dispositius estan dissenyats per a entorns empresarials difícils i a més preparats per a suportar l’abús de les activitats diàries.

4. ENFORTIR LA SEGURETAT

Honeywell dissenya la seguretat dels seus productes i processos. La millor manera d’assegurar que el dispositiu no corre riscos és utilitzant la versió més recent del sistema operatiu i els pegats de seguretat actualitzats. La cadència de pegats de seguretat és d’almenys 90 dies i en moltes ocasions la freqüència és de 30 dies. D’altra banda, les actualitzacions del sistema operatiu són anuals.

A més, Honeywell es compromet a garantir que tots els dispositius en la plataforma Mobility Edge tenen compatibilitat amb sistemes operatius de Google fins a Android 13.

Dispositius Honeywell a la plataforma Mobility Edge

La família de dispositius Honeywell que formen part de la plataforma Mobility Edge va creixent any rere any. A continuació vam mostrar els dispositius inclosos actualment:

– Ordinadors mòbils Honeywell CN80, CT60, CT40 y CK65

– Thor VM1A y Thor VM3A

22 d’abril de 2022