972 102 616 info@s-ie.cat

Honeywell PX940 amb verificador, la solució a les etiquetes il·legibles

La impressora industrial PX940 amb verificador de Honeywell és la solució a les etiquetes il·legibles per la presència d’errors en la impressió. Aquesta impressora ha estat dissenyada per a companyies que poden ser perjudicades per la devolució de productes a causa de la il·legibilitat dels codis de barres.

Sector alimentari i farmacèutic

El sector de l’alimentació i beguda, juntament amb el sector sanitari i farmacèutic, són els sectors que tenen la legislació més estricta quant a etiquetatge i identificació per a garantir la màxima seguretat del consumidor final. L’origen de l’error pot estar tant en els processos manuals com en els industrials, utilitzant per exemple una impressora que no compleixi les característiques necessàries per a aquests casos.

Aquests errors en etiquetatge poden tenir greus conseqüències, tant econòmiques com de reputació de la marca. La llei exigeix que siguin els fabricants i proveïdors els que assumeixin els costos de la retirada de productes i de logística. En alguns casos fins i tot poden enfrontar-se a quantioses multes per l’incompliment de les normes.

Per exemple, en 2018 el 9% de les retirades de productes sanitaris van ser a causa d’un mal etiquetat. En el sector alimentari, no solament implica la retirada dels productes, sinó la destrucció d’aquests, ja que poden arribar a espatllar-se abans de tornar a posar-los a la venda. Per tant, el cost és encara major. Un estudi de Deloitte quantifica aquestes perdudes en un valor de fins a 10 milions de dòlars entre retirada de productes, costos de logística i sancions econòmiques per als fabricants del sector de l’alimentació.

La retirada de productes per errors d’etiquetatge i identificació també pot repercutir en la reputació de l’empresa. El consumidor final pot arribar a sentir inseguretat en consumir aquest producte i triar adquirir un altre. A més, les cadenes distribuïdores també poden arribar a prescindir dels seus productes per a no tenir problemes de proveïment si això es dona en repetides ocasions.

Normativa d'etiquetatge

La legislació respecte a l’etiquetatge en els productes de consum és cada vegada més estricta. La pressió exercida sobre les empreses és major, no solament respecte al compliment de seguretat de les etiquetes, sinó també respecte a la implantació de sistemes que identifiquin i solucionin errors en l’etiquetatge. Com més aviat millor es corregeixi l’error, menys pèrdues representa per a l’empresa.

Les normes internacionals imposades per International Food Standards exigeixen als fabricants i detallistes la implantació de procediments de comprovació d’etiquetes. Garantint així un correcte etiquetatge dels productes i el compliment de les lleis del territori on es venen.

Elimina les etiquetes il·legibles

La impressora Honeywell PX940 ofereix una impressió precisa sense errors en la impressió i posterior lectura dels codis de barres. D’aquesta manera augmenta l’eficiència de la producció i redueix els costos i les pèrdues.

Quines característiques fan de la Honeywell PX940 la solució al problema de les etiquetes il·legibles?

1. Extrema precisió a l’hora d’imprimir de fins a +/-0,2 mm (0,0079 pulg.). Pel que elimina pràcticament etiquetes i codis de barres amb errors de lectura.

2. La tecnologia de verificació d’etiquetes comprova que els codis de barres siguin sempre correctes i llegibles. A més, notifica a l’instant de l’estat d’aprovació/desaprovació i de la qualitat ANSI.

3. Fàcil utilització i manteniment de la impressora, amb interfície de pantalla tàctil a color, multilingüe i disseny de càrrega lateral ràpida.

4. Inclou un software d’intel·ligència operativa que proporciona anàlisis predictives i dades sobre l’estat de les impressores per a garantir un control dels dispositius i evitar problemes per avançat.

La família d’impressores industrials PX940 de Honeywell garanteixen una impressió d’alta qualitat i sense errors gràcies a la tecnologia de verificació d’etiquetes. Imprimeixen codis de barres sense defectes i de total precisió. A més, el verificador, totalment integrat, permet una ràpida configuració fins i tot en imprimir i verificar etiquetes diferents. Les etiquetes defectuoses queden anul·lades i s’ordena de manera automàtica una nova impressió d’aquestes. La Honeywell PX490 és eficaç fins i tot amb etiquetes petites.

13 de maig de 2022