972 102 616 info@s-ie.cat

Modernitza el teu magatzem i cadena de distribució

La transició cap al tecnològic que estem vivint en tots els sectors, s’està implementant també en les cadenes de distribució i els magatzems. Les solucions tecnològiques disponibles són molt àmplies i variades, brindant així la capacitat de resoldre les necessitats de cada client. Aquestes solucions han de ser una combinació entre un pla estratègic adequat i la combinació amb tecnologies d’automatització intel·ligent.

Els objectius d’aquesta modernització són brindar als clients lideratge intel·lectual, solucions de confiança i innovació que permeti tenir el control d’aquest procés de modernització.

Procés de modernització

El procés de modernització del magatzem i la cadena de distribució consta de 3 etapes principals fins a arribar a l’automatització: detectar, analitzar i actuar. Per a la consecució d’aquestes tres etapes per a arribar a l’objectiu final que és l’automatització del procés cal passar per 5 fases, en les quals cadascuna ha de complir l’etapa de detecció, anàlisi i actuació.

 

FASE 1: MILLORA DE LES OPERACIONS

L’objectiu d’aquesta primera fase és d’augmentar la productivitat individual de cada treballador. Les operacions a dur a terme per a aconseguir l’objectius són: saber que es vol aconseguir amb l’estratègia de mobilitat, pensar en fluxos de treball i casos d’ús, posar en marxa plataformes que facilitin la tasca i examinar l’eficiència dels sistemes de captura de dades. Pel que fa referència a sistemes informàtics, és necessari comptar amb l’ajuda del sistema en les demandes operatives i donar prioritat a la seguretat de les dades.

 

FASE 2: CONNEXIÓ DELS TREBALLADORS

La segona fase té com a objectiu augmentar i millorar la productivitat de l’equip i conformitat dels fluxos de treball. Les operacions a dur a terme en aquesta fase són: centrar-se en la flexibilitat i la precisió, aprofitar els dispositius i factors específics per a la tasca, unificar la comunicació de l’equip i mobilitzar als responsables, i, finalment, augmentar la visibilitat dels actius i els processos de flux de treball. Respecte a sistemes informàtics, els objectius són aconseguir plena productivitat dels treballadors de manera ràpida i simplificar la gestió remota dels dispositius.

 

FASE 3: INTEGRACIÓ

L’objectiu principal de la tercera fase és aconseguir una major visibilitat i aprofitament d’actius. Les operacions a dur a terme en aquesta fase són: centrar-se en la flexibilitat i la precisió, aprofitar els dispositius i factors específics per a la tasca, unificar la comunicació de l’equip i mobilitzar als responsables, i, finalment, augmentar la visibilitat dels actius i els processos de flux de treball. Respecte a sistemes informàtics, els objectius són aconseguir plena productivitat dels treballadors de manera ràpida i simplificar la gestió remota dels dispositius.

 

FASE 4: ANTICIPACIÓ I RESPOSTA

En la quarta fase, l’objectiu és l’assessorament per als pròxims passos i presa de decisions. En aquesta fase les accions van enfocades a dotar a les persones, els inventaris i els equips amb els mitjans necessaris per a obtenir visibilitat. També cal coordinar tots els actius facilitats, automatitzar tots els processos possibles i optimitzar el cost, velocitat i eficiència dels fluxos de magatzem. A més, és important buscar més enllà de l’obvi per a aconseguir fonts d’anàlisis de dades valuoses.

 

FASE 5: PRESCRIPCIÓ I ADAPTACIÓ

Arribem a l’última fase, l’objectiu principal de la qual és aconseguir la millora proactiva del rendiment. Per a aconseguir-ho, s’han d’integrar les operacions físiques amb els sistemes de l’empresa i incorporar dades en temps real de fora del magatzem. També és molt important recórrer a la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic per a optimitzar els fluxos de treball, la planificació de recursos de mà d’obri i la configuració d’instal·lacions.

 

Gestió del magatzem logístic

El software Alma de Incod és una solució que permet gestionar de manera integral un magatzem logístic, des de l’entrada del producte fins a la seva expedició. Gràcies a aquest programari, l’usuari pot realitzar totes les funcions de gestió de magatzem des d’un dispositiu mòbil.

 

GESTIÓ D’UBICACIONS

La gestió d’ubicacions del magatzem, ajuda a optimitzar els recursos, tant d’espai com humans. Mantenir una bona gestió d’ubicacions és sinònim d’un bon control d’estoc, així com un estalvi de temps i una reducció substancial de perduda de material.

Aquest programari especialitzat en gestió de magatzems permet crear diversos magatzems i realitzar moviments entre ells, crear ubicacions per a productes concrets i definir múltiples ubicacions amb característiques diferents.

INVENTARIS TOTALS I PARCIALS

Realitzar un inventari és una tasca tediosa que implica infinites hores de treball i pot incórrer en errors que poden arribar a ser molt costosos per a la seva empresa. Per a garantir un inventari òptim, reduint temps i riscos, s’ha creat una aplicació que destaca tant per la seva efectivitat com per la seva senzillesa.

El programari Ànima brinda l’oportunitat d’automatitzar l’inventari, integrar-lo en el programari de gestió i fins i tot seccionar l’inventari per magatzems o ubicacions.

 

CONTROL D’ESTOC

L’estoc és un dels actius més importants d’una empresa. No hi ha dubte, que una important pedra en el camí d’una empresa és no tenir un control exhaustiu de la matèria o dels productes que té emmagatzemats.

Ara és possible mantenir un bon control de l’estoc en temps real, amb informació gràfica i estadística de l’ocupació de l’espai, a més de la rotació de productes i un important ventall d’avantatges que reduiran substancialment el risc de perdudes per aquest motiu.

PICKING

Un altre dels valors importants d’una empresa, és l’agilitat amb la qual es pot servir als clients. Per a preparar les comandes d’una manera eficaç, cal dotar als treballadors de les eines que els permetin fer aquesta tasca de manera ràpida i sostenible. Per a això, es necessita un programari que sigui comprensible i que no porti al treballador a cap mena de confusió.

ETIQUETATGE I REIMPRESSIÓ

No són poques les vegades que es necessita etiquetar un producte que no està etiquetat o reetiquetar alguns d’ells. Per a això, el mòdul de reetiquetat del programari, amb una interfície molt amigable, permet fer-ho de manera ràpida i eficient. Si a això se li afegeix una impressora portàtil d’ultima generació, l’estalvi en temps i recursos és substancial.

 

Et recomanem...

En aquest cas, per a la gestió de magatzems i logística, recomanem els terminals MC33 de Zebra y EDA61K de Honeywell. A més, com a novetat, us presentem breument l’ordinador wearable WS50 Android de Zebra. És l’ordinador portàtil Android de classe empresarial més petit del món. És tot en un: escàner corporal i ordinador mòbil en un mateix dispositiu. A més, permet realitzar 3 funcions amb un solo dispositiu: gestió de tasques, veu PTT i captura de dades.

Pel que fa referència a impressores, les millors opcions són la impressora portàtil Zebra serie ZQ, les impressores de sobretaula PC43 y ZD200, i les impressores de mig rang PM45 y ZT411.

12 d’agost de 2022