972 102 616 info@s-ie.cat

Politica de privacitat

Responsable del tractament de les dades de caràcter personal:

Solucions d’Identificació i Etiquetatge, S.L.

Av. Lluís Companys, 61-63–Local L Edifici “El Rusc”, Vilablareix (Girona)(17180)

legal@s-ie.cat

Solucions d’Identificació i Etiquetatge, S.L. disposa d’un fitxer automatitzat de les dades de caràcter personal facilitades voluntàriament pels seus clients, i es compromet a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, a més de garantir la privadesa d’aquestes dades, no recaptant mai més informació d’aquella que resulti estrictament necessària per al correcte desenvolupament del servei ofert al client.

Les dades personals recaptades per Solucions d’Identificació i Etiquetatge tenen la finalitat d’atendre i gestionar les diverses sol·licituds dels seus clients, prestar-li els serveis que pugui contractar i/o gestionar les seves comandes, a més d’enviar-los comunicacions comercials i d’interès. Aquestes dades es mantindran en els nostres fitxers durant no més temps del necessari per tal de complir amb les finalitats anteriorment descrites.

Les dades personals recollides són estrictament confidencials i no s’utilitzaran per a altres finalitats que les descrites i ja autoritzades prèviament pel client, i no seran cedides a tercers, tret que es requereixi per gestionar qualsevol dels serveis contractats o que existeixi obligació legal.

Les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Per tant, l’usuari podrà exercir els drets que la Llei li reconegui d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat de les seves dades personals, a més d’altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

Qualsevol client pot exercir aquest dret mitjançant comunicació escrita o correu electrònic a les dades de contacte de Solucions d’Identificació i Etiquetatge indicades a l’inici d’aquest text.