972 102 616 info@s-ie.cat

Solucions d’Identificació i etiquetatge passa a formar part del grup d’experts assessors del potent programari NiceLabel.

NiceLabel és un desenvolupador líder mundial de programari de disseny d’etiquetes i sistemes d’administració d’etiquetes que ajuda a les empreses a transformar digitalment tot el seu procés d’etiquetatge, des de l’administració d’etiquetes fins al disseny i la impressió. D’aquesta manera, s’aconsegueix un procés agilitzat que permet a les empreses respondre amb més eficàcia a les canviants condicions i requisits del mercat, així com major eficàcia en portar productes al mercat, sent més competitives en els sectors operatius.

NiceLabel LMS és un potent sistema d’administració d’última generació que inclou tot el necessari per estandarditzar, centralitzar i controlar tot l’entramat d’etiquetatge de la seva empresa . Així, inclou un dissenyador d’etiquetes, un generador d’aplicacions, un sistema d’administració de documents, un sistema d’impressió web, un sistema d’impressió integrat, un entorn no productiu i un sistema de modificacions i transport. És escalable des de cinc a diversos milers d’usuaris i es pot estendre a ubicacions remotes, proveïdors o fabricants contractats.

Implementació

NiceLabel ofereix dues opcions d’implementació del software:
• SaaS/Cloud
Label Cloud és una edició de núvol pública de sistema d’administració d’etiquetes de NiceLabel, és multiusuari i està allotjada al núvol de Microsoft Azure. És un servei preparat per usar i no requereix suport ni infraestructura TI.
• On-premise
LMS Enterprise és una edició local que està allotjada dins de la seva infraestructura TI.

Disseny i impressió sense ajuda d’infraestructura TI

El veritable cost de l’etiquetatge és el relacionat amb els errors del propi etiquetatge, les retirades de productes i/o multes. Altres costos relacionats són la mà d’obra i la seva capacitació. La millor manera per minimitzar aquests costos és adaptar l’edició d’etiquetes a la infraestructura de la seva empresa , o, en el cas de la impressió manual, adaptar la interfície de la impressió a les necessitats existents . Tot això és possible amb l’ajuda de NiceLabel i Solucions d’Identificació i Etiquetatge.

Optimització d’etiquetatge

El dissenyador de NiceLabel ofereix una experiència senzilla i d’ús familiar per a l’usuari , similar a la de Microsoft Word, aconseguint dissenyar etiquetes professionals sense coneixements previs sobre la creació de codis de barres o capacitació per a dissenyadors.
La impressió d’etiquetes amb dades dinàmiques és diferent de la impressió d’altres tipus de documents. Així, cal que el sistema d’etiquetatge habiliti al personal de producció i dipòsit per tal que imprimeixi ràpidament i sense errors. NiceLabel inclou un formulari d’impressió “tot en un” que ajuda als usuaris a imprimir etiquetes precises sense risc d’errors.