972 102 616 info@s-ie.cat

 

Mantenir la cadena global de subministrament d’aliments segura.

Els productors d’aliments, processadors, fabricants i proveïdors de serveis es troben cada vegada més, amb un conjunt de reglaments i normatives per a l’etiqueta i la trazabilitat dels aliments en tota la cadena mundial de subministraments d’aliments.
Aquestes iniciatives són impulsades per preocupacions reals, tant humanes com comercials. Només en els EE. UU., més de 128.000 persones son hospitalitzades cada any com a resultat de les malalties transmeses pels aliments, segons els Centres per al Control De malalties d’EUA. UU., i 3.000 d’elles moren. El 80% de les petites i mitjanes empreses fracassen dins dels tres primers anys des de que un producte es retirat, degut a la pèrdua de ventes, reputació i pèrdua de resultat en el valor de mercat.

 

Un programa d’etiquetatge i seguiment pot apaivagar aquesta preocupació:

• Ajudant a les organitzacions a seguir i posar fi a les epidèmies de malalties transmeses pels aliments i protegir contra la falsificació i el bioterrorisme.
• Ajudant als consumidors a identificar els aliments que poden incloure al·lèrgens com ara cacaus o làctics.
• Ajudant a les empreses a afegir obligacions i millorar l’eficàcia en la cadena de subministrament.

¿Com poden els cultivadors, empacadors i fabricants que compleixen amb l’etiquetat de variable global i els requisits de seguiment i devolució, controlar simultàniament els costos i processos de racionalització?

BarTender® és un software segur i confiable que s’adapta a qualsevol regulació o demanda empresarial.software bartender
BarTender ofereix ofertes centralitzades i segures. Control dels vostres processos d’etiquetatge d’aliments i suporta múltiples famílies d’impressores a través de les vostres cadenes de subministrament mòbils per a les impressores al camp, a bord, impressores en el seu magatzem refrigeredor i ubicades a la planta de processos de fabricació.
La capacitat d’integració de BarTender amb Sistemes ERP com Oracle, SAP, IBM Websphere, Epicor i HighJump permeten millorar la cadena de gestió de subministraments, tot i que es pot ampliar amb els requisits reglamentaris per a la comunicació i les dades armonitzades.
Eines de compliment integrades.

BarTender proporciona la interoperabilitat business to business que facilita el manteniment de la cadena mundial de subministraments d’aliments..

BarTender compta amb etiquetes de mostra dissenyades específicament per a les necessitats de l’industria alimentària, incloent una selecció de conformitat de mostres pre-formatades d’etiquetes, característiques de seguretat incloses en la captura de la pista d’auditoria completa, durant una retirada o inspecció del lloc, amb precisió de seguiment i rastreig.bartender etiquetas

La Llei general d’aliments de la UE, la República Popular de la Xina, la Llei de seguretat alimentària, la seguretat alimentària dels Estats Units, la Llei de gestió (FSMA) … tant se val a quina part del món fa negocis o quins requisits ha de complir, BarTender permet la traçabilitat i el compliment normatiu.

 

FONT: Seagull Scientific