972 102 616 info@s-ie.cat

Zebra DNA: El software per a simplificar l'experiència dels dispositius

Zebra DNA és un software dissenyat per a simplificar l’experiència de l’equip durant tota la vida útil dels dispositius Zebra. Els dispositius empresarials són, normalment, dispositius compartits. Per la qual cosa, requereixen una experiència intuïtiva per a tots els treballadors. Zebra DNA està dissenyat perquè el treball sigui més fàcil i ràpid.

El software Zebra DNA és l’únic en la indústria que abasta totes les etapes de la vida útil d’un dispositiu: des del desenvolupament fins a la integració d’aplicacions. A més, també integra la seguretat, l’administració i l’optimització del rendiment dels dispositius.

Existeix un disseny programat per a cada tipus de dispositiu Zebra de manera que el maquinari i programari estiguin perfectament sincronitzats.

 • Print DNA per a impressores.
 • Mobility DNA per a dispositius mòbils.
 • DataCapture DNA per a escàners i lectors.

Print DNA: L'avantatge incorporat en la impressora

Zebra Print DNA és el software incorporat a les impressores la funció de les quals és assegurar que les impressores exerceixin el seu treball al màxim potencial. Gràcies a Zebra Print DNA se simplifica la implementació i gestió contínua de les impressores, alleujant així la càrrega del departament informàtic ja la integració és més ràpida i senzilla.

Les funcions principals de Print DNA són:

 • Gestió remota.
 • Enfortiment de la seguretat.
 • Actualitzacions periòdiques.
 • Rendiment optimitzat.

Mobility DNA: El software de movilitat empresarial

Zebra Mobility DNA és el conjunt de solucions dissenyades per a maximitzar la productivitat dels dispositius mòbils durant tota la seva vida útil. El software ofereix solucions segures per a implementar, administrar i brindar suport en cada etapa del cicle de vida del dispositiu.

Les funcions principals de Mobility DNA són:

 • Simplificar l’administració del dispositiu.
 • Simplificar l’experiència de l’usuari.
 • Ajudar a aconseguir millors resultats de negocis.
 • Reduir el cost total de propietat.
 • Satisfer les necessitats de negoci.

DataCapture DNA: L'avantatge incorporat en l'escàner

Zebra DataCapture DNA és un conjunt d’eines de software que simplifiquen el procés d’escanejat. Zebra coneix el procés i les seves particularitats d’integració, desplegament, gestió i optimització. Gràcies a aquest gran coneixement del sector han dissenyat el software Zebra DataCapture DNA per a simplificar el procés d’escanejat.

Les funcions principals de DataCapture DNA són:

 • Simplificar la gestió de dispositius.
 • Configurar i protegir els escàners en el punt d’utilització.
 • Crear i integrar aplicacions.
 • Facilitar i agilitar el treball d’escanejat.

Les solucions de software de Zebra beneficien a tots els tipus d’usuaris, no solament als usuaris finals, des de desenvolupadors d’aplicacions, especialistes de TI, encarregats d’operacions fins als treballadors de primera línia. A més, cobreixen totes les etapes de la vida útil dels dispositius, des del desenvolupament, la integració d’aplicacions, la seguretat, l’administració fins a l’optimització del rendiment.

8 d’abril de 2022